Liikenneturvan Motoristin peruskurssi

EAK on nimenä tuttu klassikkokoulutus motoristien keskuudessa. Ensimmäinen EAK-koulutus oli jo 1977 Kiljavalla. Tutustu EAK:n nykyversion teoriaosuuteen eli Motoristin Peruskurssin koulutusmateriaaliin Microsoft Powerpoint -aineistona.

Vähän Liikenneturvan motoristikoulutuksen historiaa:

Liikenneturva ja Suomen Moottoriliitto muiden alan toimijoiden kanssa kehittivät moottoripyöräilijöiden jatkokoulutusohjelman, joka valmistui 1977.  Taustalla oli huoli moottoripyöräilijöiden heikentyneestä turvallisuustilanteesta. Alan toimijoita haluttiin tukea ja kannustaa koulutuksen järjestämiseen.

Ensimmäinen kouluttajakurssi järjestettiin keväällä 1977. Ensimmäisenä vuonna koulutettiin noin 150 kouluttajaa, jotka sitten jakoivat tietojaan ja taitojaan muille moottoripyöräilijöille. Vuonna 1980 ajokorttiasetusta muutettiin siten, että teoriaopetus tuli pakolliseksi.

1990-luvun alussa kehitettiin Pidä pelivaraa –malli, joka yhtenäisti koko koulutusta. Siitä otettiin oppia, kun kehitettiin ajokorttikoulutusta, liikenneopettajakoulutusta sekä moottorikerhojen omia räätälöityjä kursseja. 

2000-luvulla moottoripyörien ja motoristien määrä on kasvanut huomattavasti. Nuorten osuus moottoripyöräilijöistä on pienentynyt. Moottoripyöristä 75 prosenttia on rekisteröity 30-64-vuotiaille. Jatkokoulutukselle on edelleen ollut tarvetta,  myös siksi että 2000-luvulla moottoripyöräonnettomuuksien määrä lisääntyi. Vuonna 2002 Liikenneturva uudisti yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ennakoivan ajon kurssin, jonka ohjelma ja aineisto valmistuivat nimellä ”Motoristin peruskurssi”.

 Motoristin peruskurssi, opetusesitys  5 Mt